Apie mus

Kokybės politika

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, MAISTO SAUGOS VADYBOS, HIGIENOS,

FSC® GAMYBOS GRANDIES IR PEFC VADYBOS SISTEMOS

POLITIKA

2023 m. rugsėjo 26 d., Vilnius

UAB "ELTAKA" įdiegta ir nuolat tobulinama integruota kokybės, aplinkos apsaugos, higienos, FSC® gamybos grandies ir PEFC vadybos sistema, atitinkanti standartų ISO 9001, ISO 14001, EN 15593, ISO22000 (FSSC22000), FSC-STD-40-004 ir PEFC ST 2002:2013  reikalavimus.

Vadybos sistema apima šias veiklos sritis: Spausdintų ir ne spausdintų pakuočių iš popieriaus ir elastinių medžiagų, skirtų maisto produktams, gamyba; didmeninė prekyba; elektros įrenginių (elektros variklių, transformatorių, generatorių, magnetinių ričių), eksploatuojamų iki 1000 V, remontas.

Kompetentingi specialistai, modernios technologijos garantuoja aukštą darbų kokybę, poveikio aplinkai valdymą ir higienos užtikrinimą.

UAB „Eltaka“ siekis – tapti konkurencingu ir patikimu pakuotės gamintoju bei paslaugų teikėju ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Mūsų nuostatos kokybės, aplinkos apsaugos, higienos, maisto saugos vadybos sistemos, FSC® gamybos grandies ir PEFC  srityse:

 • Kokybės, aplinkos apsaugos, maisto saugos vadybos, higienos, FSC® gamybos grandies ir PEFC vadybos standartų principų laikymasis yra mūsų veiklos plėtojimo ir tobulinimo varomoji jėga;
 • Klientui pareikalavusi, gamybai naudoti FSC® gamybos grandies ir PEFC sertifikuotą žaliavą;
 • visur ir visada siekiame geriausių rezultatų. Savo klientams siekiame įrodyti, kad, bendradarbiaujant su mumis, jų lūkesčiai bus įvykdyti su kaupu;
 • stipriname dėmesį aplinkosaugai. Pradėjome atidžiau planuoti gamybos sąnaudas, taupiai ir racionaliai naudoti išteklius, laikytis LR teisinių reikalavimų aplinkosaugoje, rengiame ir įgyvendiname priemones aplinkos taršai mažinti;
 • plėtojame naują personalo valdymo sampratą. Darbuotojams sudarytos geresnės galimybės mokytis, siekti vis didesnės atsakomybės ir pripažinimo;
 • tobuliname gamybos procesus, atnaujinant technologijas ir įrangą saugios ir higieniškos pakuotės gamybai, atliekant rizikos veiksnių analizę;
 • modernizuojame technologinė įrangą, skirtą remonto paslaugų teikimui;
 • veiklos trūkumams šalinti pirmenybę teikiame prevencinėms priemonėms;
 • identifikuojame galimus pavojus, vykdome avarijų ir incidentų prevenciją;
 • siekiame nuolatinio kokybės, aplinkos apsaugos bei higienos veiksmingumo gerinimo;
 • užtikriname Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą.

Politikos  įgyvendinimui organizacijos vadovybė įsipareigoja suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas.

UAB „Eltaka“ politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai bei asmenys dirbantys organizacijos pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų nuolat tinkama.

X