LVPA projektai

ES projektas „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB "Eltaka"

Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-02-0032

UAB „Eltaka“ - sėkmingai Lietuvos ir užsienio rinkose veikianti įmonė, užsiimanti gofruotojo popieriaus ir kartono, bei taros iš popieriaus ir kartono gamyba, sėkmingai gamina ir prekiauja popieriniais maišeliais su fleksografine spauda, skirtais biriems produktams, karštiems mėsos gaminiams, duonos ir pyrago gaminiams fasuoti, bei vykdo kitą komercinę veiklą. 

Įmonė atsižvelgdama į poreikį rinkoje vietoje plastikinių maišelių naudoti popierinius, bei įvertinusi galimybes, gamybos proceso metu gautas atliekas panaudoti naujo produkto gamybai, įgyvendins projektą, kurio metu UAB “Eltaka” bus įsigyjama nauja gamybinė įranga, leisianti pakartotinai panaudoti, ankstesnio popieriaus maišelių gamybos metu gautas atraižas, naujo produkto gamybai. 

Projekto dėka ne tik, kad padidės įmonės konkurencingumas, bet ir bus prisidedama prie beatliekės gamybos vykdymo, atliekų pakartotinio panaudojimo ir teigiamo poveikio aplinkai skatinimo, skatinant pramoninę simbiozę ir užtikrinant tęstinį aplinkos apsaugos efektą.

Projekto vertė 755.483,35 Eur
ES paramos suma: 35 proc.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-04-21 iki 2020-04-21
ES projektas dalinai finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis

UAB „Eltaka“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą, skirtą įdiegti verslo valdymą optimizuosiančias sistemas, reikalingas siekiant padidinti darbo našumą, pagerėjusį gamybos efektyvumą ir produkcijos kokybę bei įmonės konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose. UAB „Eltaka“ įsteigta 1996 m. Bendrovė gamina ir prekiauja popieriniais maišeliais su fleksografine spauda, skirtais biriems produktams, karštiems mėsos gaminiams, duonos ir pyrago gaminiams fasuoti, taip pat projektuoja, programuoja bei įrenginėja automatikos ir automatinio valdymo sistemas, atlieka elektros variklių, transformatorių, magnetinių ričių remontą, prekiauja medžiagomis pramonei ir automobiliams, elektrotechninėmis prekėmis, guminėmis dangomis. Įmonė savo pagamintą produkciją platina tiek šalies, tiek užsienio rinkose. Tam, kad įmonė pasiektų vidutinį apdirbamosios gamybos sektoriaus darbo našumą, būtina sumažinti laiko sąnaudas, patiriamas darbuotojams vykdant gamybos plano, užduočių įgyvendinimo, gamybos resursų kontrolę, pildant įvairią dokumentaciją, kurios dėl vientisos e-sprendimais grindžiamos sistemos nebuvimo yra itin didelės. UAB „Eltaka“ įgyvendina iš dalies ES lėšomis finansuojamą projektą: „UAB „Eltaka“ elektroninių verslo sprendimų diegimas“ pagal 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“, kurios tikslas paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, taip sudarant palankias sąlygas MVĮ darbo našumui augti. Projekto tikslas - įdiegti verslo valdymą optimizuosiančias sistemas, reikalingas siekiant padidinti darbo našumą, pagerėjusį gamybos efektyvumą ir produkcijos kokybę bei įmonės konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose. Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 34 097,50 Eur investicijų. Projekto įgyvendinimo trukmė 14 mėnesių. Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete www.eltaka.lt

X